Chủ trương

NGUYÊN LẠC & BẠN HỮU được dựng lên bất vụ lợi từ tháng 3 năm 2018 để giới thiệu và lưu trữ các bài viết thời sự và tác phẩm văn học nghệ thuật chọn lọc cho quý độc giả đọc, thưởng thức và giải trí.
Chúng tôi cảm ơn quý tác giả đã gửi bài vì thấy NGUYÊN LẠC & BẠN HỮU là một diễn đàn xứng đáng cho việc giới thiệu và lưu trữ những tác phẩm của mình.
Bài vở (bản MS Word với dạng chữ unicode), nhạc (bản ký âm pdf và âm bản mp3), tranh ảnh (dạng hình .jpg, .gif, .png) và thư từ xin gửi về địa chỉ điện thư: nguyenlacthovan@nguyenlac.blog
Chúng tôi chịu trách nhiệm biên tập bài vở với ý hướng tôn trọng nội dung, quan điểm và văn phong của tác giả. Chúng tôi chủ trương phần hình thức của NGUYÊN LẠC & BẠN HỮU cần giản dị và nhất quán nên sẽ thay đổi cách trình bày của tác giả nếu cần.
Các bài không đăng hoàn toàn là do sự thẩm định chủ quan của người biên tập. Chúng tôi chỉ trả lời thư riêng nếu thật sự cần thiết.
Bản quyền bài đăng, hình và tranh minh họa là của tác giả và nguồn trích. Chúng tôi cảm ơn quý tác giả đã không phiền hà chuyện blog đăng những sáng tác / tranh ảnh minh họa tải xuống từ Internet của mình dù không được xin phép trước. Chúng tôi sẽ rút tác phẩm khỏi NGUYÊN LẠC & BẠN HỮU nếu có sự yêu cầu của quý tác giả.
Chúng tôi cũng ao ước và cảm ơn quý tác giả và bạn đọc tiếp tay trong việc phổ biến NGUYÊN LẠC & BẠN HỮU đến người thân và bằng hữu của mình.Trân trọng