Month: Tháng Một 2021

Thơ Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Thơ   . TUYẾT RƠI NHỚ MƯA THU .1.Trống tôi một khoảng em nằmCô miên chong nến hư không nguyệt tàn.Trắng đêm cô lữ tuyết băngLạnh luồn một thuở đoạn trường bể dâuCon chim trốn tuyết khúc đauĐông về tan tác thu nào nắng thơ!.Phai rồi vàng áo lụa […]

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 5 – PHỤ LỤC 2 – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Biên khảo . . Nguyên Lạc TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 5 – PHỤ LỤC 2 . DẪN NHẬP   Trước khi vào phần phụ lục 2, tôi xin tóm lược các phần trước đã nói để độc giả dễ […]

Giỡn Chơi Cùng Chữ Nghĩa: TÌNH VÀ TỬU – Nguyên Lạc

Tạp ghi Nguyên Lạc . Nguyên Lạc Giỡn Chơi Cùng Chữ Nghĩa: TÌNH VÀ TỬU . Lời cẩn báo: Cấm trẻ dưới 18 tuổi. Các bà suy nghĩ cẩn thận. Đầu năm mới Nguyên Lạc biên khảo bài tiếu nầy mến gởi đến các bạn thân thương cùng với lời chúc […]