Biên khảo

 

Bìa quyển 2 KVK -Thanh Tâm Tài Tử - 1884 khi Tự Đức mất

Bản bìa Kim Vân Kiều Truyện- Thanh Tâm Tài Tử 1884

.

KIM VÂN KIỀU TRUYỆN LÀ TỔNG THỂ NHỮNG BÀI BÌNH GIẢNG CHO TÁC PHẨM ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

 

Phần 2:

GIẢI TỎA NHỮNG VẤN ĐỀ – tt

 

Bài 5

HÃY MANG SỰ THẬT RA TRƯỚC ĐÈN

Cùng một quyển KIM VÂN KIỀU TRUYỆN văn xuôi, nhưng tên người viết lại ghi thành hai kiểu Thanh Tâm Tài Tử – Thanh Tâm Tài Nhân đã tồn tại suốt trăm năm, tạo ra nhiều thắc mắc, là đầu đề của nhiều cuộc tranh luận.

Những luận giải biện hộ rằng người sao chép sách đã viết nhầm chữ Tử thành chữ Nhân, mà đại diện là các học giả Dương Quảng Hàm, Lê Thước, Đào Duy Anh…, cùng với rất đông các nhà ” Kiều học” đương đại có cùng quan điểm, đã được nhà nghiên cứu Lê Nghị đăng tải và phản biện trong nhiều bài viết.

Trong phạm vi bài này, chỉ xin tóm lược vài vấn đề mà nhà nghiên cứu Lê Nghị, cùng với dịch giả Lâm Thanh Sơn đã nêu ra.

1- Vào năm 1884, khi Trương Minh Ký mang quyển sách Kim Vân Kiều Lục của Thanh Tâm Tài Tử giao cho ông Abel.

Quyển sách này được ghi ký hiệu A953. Theo văn bản tiếng Pháp ghi nhận việc lưu trữ, tên của quyển sách là Kim Vân Kiều Lục của Thanh Tâm Tài Tử.
Ai đã đổi tên nó thành Kim Vân Kiều Truyện? Đồng thời cũng đổi tên người viết sang Thanh Tâm Tài Nhân? Để rồi phán rằng nó có xuất xứ từ bên Tàu !

Dương Quảng Hàm cùng những người ủng hộ quan điểm của ông đã cố tình không nhắc đến chuyện này. Mặt khác, ông lại đoan chắc như sau:

“Quyển Kim Vân Kiều truyện xuất bản ở Tàu và quyển Kim Vân Kiều truyện chép tay ( sách số _A953 của Pháp quốc Viễn Đông)”
(DQH)

2- Bản sách đầy đủ của Kim Vân Kiều truyện dày 478 trang. Nghĩa là cần ít nhất 478 mộc bản. Nếu nói Nguyễn Du trên đường đi sứ đã mua Kim Vân Kiều truyện, vậy thì tại sao ở Trung Hoa không hề có quyển Kim Vân Kiều truyện nào?
Chẳng lẽ người ta khắc 478 mộc bản, rồi in đúng 1 quyển sách để bán cho Nguyễn Du?

3- Hai chữ TỬ và NHÂN cách xa nhau tới mười vạn dặm. Khác nhau về tự dạng, khác cả cách phát âm. Vậy thì bằng cách nào mà người chép lại viết nhầm NHÂN thành TỬ? Những chữ NHÂN và chữ TỬ ở trong nội dung sách có bị “nhầm” theo lối đó không?
+++

Lẽ đương nhiên là có sự nhâm lẫn. Tuy nhiên, người nhầm là chính các học giả Lê Thước, Dương Quảng Hàm… và những người ủng hộ luận giải của các ông thì cũng là đã tin nhầm thầy.

Đây là minh chứng, học giả Dương Quảng Hàm đã luận giải như sau:

“Tóm lại,nguồn gốc Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du là một quyển tiểu thuyết Tàu nhan là Kim Vân Kiều truyện do một tác giả hiệu là Thanh Tâm Tài Nhân soạn ra vào cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17 và do KIM THÁNH THÁN (1627-1662) bình luận . Quyển tiểu thuyết ấy xuất bản bên Tàu”. ( DQH)

Thật như vậy sao…!?
Có một sự thật là sách nào mà được Kim Thánh Thán bình luận thì nó nhất định là sách hay. Thường sẽ được in nhiều lần, các quán sách sẽ giành nhau để in, thiên hạ giành nhau tìm đọc. Khó tuyệt tích lắm.
Các nhà nghiên cứu, cả Việt và Hoa đã chứng minh rằng phần lời bình của Thánh Thán cho Kim Vân Kiều truyện là giả.
Thánh Thán, Thánh Hâm gì đó là giả, đồng nghĩa với Quán Hoa đường ghi theo truyện cũng là giả.

* Riêng phần tiếp theo này hơi giống chuyện hài hước, nhưng cũng phải nhắc:

” Ý hẳn cụ Nguyễn Du khi sang sứ bên Tàu năm 1813 ,đem về bên nước ta ,rồi người ta theo đó mà chép ra nhiều bản .Sau khi cụ Nguyễn Du đã soạn quyển Truyện Kiều nôm ,một nhà nho ẩn danh nước ta mới dịch quyển truyện nôm ra Hán văn ,tức là quyển Kim Vân Kiều lục đã khắc in nhiều lần ở Hanoi ( 1876 , 1888, 1896 )”.
( DQH)

Sự lạ trên đời !
Cụ Dương Quảng Hàm không có bất kỳ cứ tài liệu nào, nhưng kết luận như vậy đồng nghĩa với việc nói Nguyễn Du đã dịch Kim Vân Kiều chữ Hán sang thể thơ Lục bát chữ Nôm. Đây là điều không thể xảy ra. Nếu là viết một bài thơ bình thì còn có lý.

Rồi lại có chuyện chép Kim Vân Kiều truyện ra nhiều bản. Tiếc là cụ Dương Quảng Hàm không nói rõ là các bản chép tay đó đều ghi sai chữ NHÂN thành chữ TỬ.

Cuối cùng, cũng theo luận giải của cụ Dương Quảng Hàm, đúng ra phải gọi là suy diễn, sau khi Nguyễn Du dịch Kim Vân Kiều truyện từ chữ Hán ra Đoạn Trường Tân Thanh truyện thơ chữ Nôm, thì lại tiếp tục có người dịch Đoạn Trường Tân Thanh từ chữ Nôm sang văn xuôi chữ Hán, làm ra quyển Kim Vân Kiều lục.

Vòng đời bộ truyện như chiếc đèn cù:

Kim Vân Kiều Truyện ( văn xuôi chữ Hán) => Đoạn Trường Tân Thanh ( truyện thơ chữ Nôm) => Kim Vân Kiều Lục ( văn xuôi chữ Hán)

!!???

Nên tin hay không? Chúng ta chỉ cần lần theo dấu thời gian, những cái tên bắt đầu xuất hiện khi nào, đều được ghi nhận trong tàng thư lưu trữ.

Các bài đăng của nhà nghiên cứu Lê Nghị, dịch giả Lâm Thanh Sơn, anh Laiquangnam Lai,… đều có chỉ dấu thời gian, nên chúng ta không nhắc lại nữa để tránh trùng lặp.

Để kết bài, xin mạo muội nhờ những vị có cùng luận điểm với các học giả Lê Thước, Dương Quảng Hàm… giải thích cặn kẽ nghi vấn sau:

Khắc 478 mộc bản, tìm người giả danh Kim Thánh Thán viết lời bình, rồi in sách tại Trung Hoa. Thế nhưng ở Trung Hoa không hề có quyển sách truyện nào cả …!??

.

Đỗ Phú

 

 

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sống không cạn chén trọn tình. Chết ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ? ...... Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Đối tửu - Nguyễn Du)