Lê NghịPhê bình

 

đàn Nguyệt

Đàn Nguyệt Thuý Kiều dùng

 

 

 

THỬ XEM XÉT HỒ SƠ BAN ĐẦU: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

 

Có 2 xu hướng chủ trương nghịch nhau về nguồn gốc truyện Kiều tập trung theo hai nhóm hiện nay tranh luận trên trang Yêu Truyện Kiều. Trần Ích Nguyên là một học giả Đài Loan được nhiều học giả trong nước ủng hộ và nhóm tay ngang chúng tôi.

-Về mặt tác phẩm và tác giả:
Trần Ích Nguyên: Sử+ tiểu phẩm Trung Hoa-> Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân -> Truyện Kiều Nguyễn Du.
Nhóm chúng tôi: Sử + tiểu phẩm Trung Hoa -> Truyện Kiều -> Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử -> Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân.

-Về mặt quốc tịch tác giả:
Trần Ích Nguyên: Thanh Tâm Tài Nhân Trung Hoa.
Nhóm chúng tôi: Thanh Tâm Tài Tử Việt Nam

Vì vậy vấn đề then chốt cần giải quyết lần lượt là: Truyện Kiều có trước hay Kim Vân Kiều truyện có trước? Tác giả Kim Vân Kiều truyện là Thanh Tâm Tài Tử hay Thanh Tâm Tài Nhân? Do đó phải xét song song cả hai nước. Kể cả các nước thứ ba mà có bản chữ Hán tồn tại.
Để cho khách quan ta xem như phiên toà xét xử: trong chứng hơn trọng cung.

 

 

I. Tại Việt Nam:

 

1. Truyện Kiều ( ,tên nguyên thủy Đoạn Trường Tân Thanh), tác giả Nguyễn Du
Xuất hiện công khai đầu tiên: Sau năm 1820 năm Nguyễn Du quy tiên.Năm Minh Mạng thứ 2( 1821)
Người phổ biến đầu tiên: Phạm Quý Thích, Mộng Liên Đường.
Những vị vua quan tâm: Minh Mạng 1830, Tự Đức 1871.
Sử ghi chép tác giả và tác phẩm: Đại Nam liệt truyện chính biên, Quốc sử quán triều Nguyễn, niên hiệu Minh Mạng.
Người bình giảng đầu tiên trong nước có văn bản: Mộng Liên Đường
Vua bình giảng đầu tiên có văn bản : Minh Mạng
Niên đại bản in sớm nhất còn lưu: 1866.
Người giới thiệu đầu tiên ra nước ngoài: Abel dé Michel 1884.

.

2.Kim Vân Kiều truyện và Thanh Tâm Tài Tử.
-Xuất hiện công khai bản gốc đầu tiên tại Việt Nam A953: 1914
-Người phổ biến đầu tiên: Henry Maspero 1914
-Những vị vua quan tâm: không có
-Sử ghi chép tác giả và tác phẩm : không có
-Người giảng đầu tiên biết tới: Mápero 1914.

.
-Niên đại : không có.

Kết luận: Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử có sau Truyện Kiều. Nội dung cuốn Kim Vân Kiều truyện theo sát lời thơ Nguyễn Du, thì dựa thơ tạo cốt truyện. Không thể có chuyện ngược lại.

.

 

II.Tại Trung Hoa:

 

.
-Truyện Kiều Nguyễn Du: không có
-Ghi vào danh mục sách Văn học Trung Hoa: Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ( không dẫn địa chỉ tiểu thuyết thấy được , Cổ thực 1926)
-Nhắc văn bản có nội dung giống A953 đầu tiên: bản Đại Liên, không tên tác giả
Người ghi nhận đầu tiên: Tôn Khải Đệ, Trung Quốc thông tục tiểu thuyết đề yếu,1931)
Niên đại sách: không có.

.

III Ngoài Việt Nam và Trung Hoa:

 
-Tại Nhật: niên đại 1938 ( chỉ trên quyển cuối)
-Tại Anh: không niên đại.
-Tại Mỹ: không niên đại.

Kết luận: Tất cả đều phát hiện sau cuốn tại Việt Nam 1914. Tại các nước duy nhất một quyển có niên đại 1938 còn lại không niên đại nên không có giá trị phản biện là có trước. Vậy A953 tại Việt Nam là cuốn được coi là cũ nhất, dựa vào thời điểm phát hiện.

.

 

IV. Thanh Tâm Tài Tử có phải là Thanh Tâm Tài Nhân không?

.

1.Tại Việt Nam:

 
-cụm từ “nhà nho tài tử “ xuất hiện phổ biến triều Nguyễn. Ngày nay còn: “ đờn ca tài tử “. Tài tử là những người ham vui, phóng khoáng, yêu văn nghệ.
-1830 Minh Mạng có viết: Thanh Tâm Tài Tử cổ kim đề tập biên: Thanh Tâm Tài Tử gồm các quan Hàn Lâm và các nhà nho tài tử, gần với một dạng “ Kiều học”
-Cuốn Kim Vân Kiều truyện công khai đầu tiên ghi: Thanh Tâm Tài Tử.
-Nhiều tác phẩm tương đương A953, hoặc ( Kim Vân Kiều lục, thơ phú đề vịnh Kiều …khuyết danh hay hữu danh đều xếp vào Thanh Tâm Tài Tử quảng tập, hợp tập).

.

2.Tại Trung Hoa:

 
-Họ từ chối bút danh Thanh Tâm Tài Tử. Vì với họ chữ “tử” chỉ gắn vào người được phần đông tôn vinh: Khổng tử, Mạnh tử, Tôn tử….
-Không xác định nhân thân Thanh Tâm Tài Nhân, lại biết năm sinh- tử( 1636-1707)
-Không một tác phẩm, bài thơ nào khác của ông sống 72 tuổi này.

Vài con số và sự kiện so sánh đơn giản nhất để biết rằng sách nào đã phỏng theo sách nào, độ tin cậy tác giả thiên về ai. Theo đó thì truyện Kiều có trước Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Tử Việt Nam, Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân Trung Quốc là sản phẩm ăn theo.

.

Tóm tắt :

 
Sử + tiểu phẩm về Vương Thuý Kiều Trung Hoa -> Truyện Kiều Nguyễn Du-> Kim Vân Kiều truyện Thanh Tâm Tài Tử Việt Nam-> Kim Vân Kiều Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu.
Kết luận cuối cùng:
Từ những hồ sơ ban đầu đó, nếu là quan toà, buộc chúng tôi phải xử : Kim Vân Kiều truyện thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Thanh Tâm Tài Tử Việt Nam. ( cho dù nó dỡ ẹc cũng phải nhận)

.

Mời các bạn đóng vai quan toà khác, hoặc luật sư biện hộ, phản biện bằng cách đưa bằng bằng chứng khác, có thể đưa bằng chứng gián tiếp có liên quan. Hoặc cùng bằng chứng trên nhưng lập luận khác.
Nguyên tắc ưu tiên thứ tự: trọng bằng chứng trực tiếp hơn gián tiếp. Bằng chứng gián tiếp có giá trị bổ sung thêm cho bằng chứng trực tiếp của mình, nhưng không đủ giá trị phản biện bằng chứng trực tiếp bên đối lập. Tức là có thể dùng bằng chứng gián tiếp phản biện bằng chứng gián tiếp thôi. Khi các bạn nghĩ rằng chưa thuyết phục, vui lòng dẫn ra vì sao.
Dựa vào niềm tin kể cả tự hào dân tộc hoặc tự ti dân tộc đều không có giá trị học thuật khoa học.
Thân ái.

.

Lê Nghị

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sống không cạn chén trọn tình. Chết ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ? ...... Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Đối tửu - Nguyễn Du)