Day: Tháng Sáu 21, 2019

ĐẠI NGÃI, QUÊ HƯƠNG TÔI – Nguyên Lạc

Biên khảo  Nguyên Lạc   ĐẠI NGÃI, QUÊ HƯƠNG TÔI .     HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG   1. Quê hương (danh từ): Đất Nước, nói về một Đất nước mà trong đó có quê (làng, cái nhà) mà mình đã được sinh ra.(Wiktionary) . “Trời sinh ra bác Tản Đà/ […]