Ngày: Tháng Tư 19, 2019

VĨNH BIỆT – SAYONARA LÀ GÌ ? – NGUYÊN LẠC

Văn Nguyên Lạc     Nguyên Lạc   VĨNH BIỆT – SAYONARA   SAYONARA Tình cờ đọc bài viết Sayonara của Trà Biển đăng trên Khoa Học Net [1], trong đó ông đưa ra nhận định riêng về chữ Sayonara rất lý thú. Tuy nhiên theo chủ quan tôi, tác giả […]