Day: Tháng Một 8, 2019

ĐẢO CHỮ VÀ VỊ TRÍ CHỮ TRONG CÂU THƠ – Nguyên Lạc

Biên khảo Nguyên Lạc         VÀI KHÁI NIỆM VỀ VIỆC DÙNG CHỮ TRONG THƠ (2) ĐẢO CHỮ VÀ VỊ TRÍ CHỮ TRONG CÂU THƠ   * Cẩn báo: Mục đích của bài viết chỉ góp vài ý kiến về sự chính xác và trong sáng của tiếng Việt […]