Ngày: Tháng Ba 26, 2018

CHÙM THƠ NP PHAN – Nguyên Lạc giới thiệu

Thơ Tác giả NP Phan           Tranh Đỗ Duy Tuấn   THƠ NP PHAN *   dõi theo…   dõi theo mùa cũ tàn phai soi trong mắt lệ đã đầy hoài mong lên ngàn hái nụ hư không nở ra đêm trắng bềnh bồng khói sương […]

CHÙM THƠ THY NGUYÊN

Thơ Tác giả       —————————————— CHÙM THƠ THY NGUYÊN ——————————————     T i ế n g b ầ y   Người cứ đi và chó cứ sủa Sủa gẫy trăng và sủa rụng gió vây Chỉ đốm lửa bùn đen và diễm lệ Đò chữ đầy nghi lễ […]